Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Hoofdluiscontrole

Op de informatiekalender staat hoofdluiscontrole vermeld. Deze controles worden door ouders/verzorgers uitgevoerd. Wilt u er voor zorgen dat de haren van uw kind op deze dagen gemakkelijk kambaar zijn (dus geen lak of gel). Dit vergemakkelijkt de controle aanzienlijk.