Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Mobiele telefoons

Je kunt van mening verschillen over het nut van mobiele telefoons. Wij vinden het niet nodig dat kinderen een mobieltje op school ter beschikking hebben. Gebruik is op school dan ook niet toegestaan. Ouders/kinderen kunnen in dringende gevallen contact met elkaar hebben via de schooltelefoon.