Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Eten, drinken en trakteren

Elke morgen kunnen de kinderen hun meegebrachte eten (fruit) en/of drinken voorafgaande aan de pauze nuttigen in de klas. Ook spelen de kinderen buiten tijdens hun pauze.
De kinderen mogen geen frisdrank of snoep mee; we doen ons best om kinderen vertrouwd te maken met gezonde voeding d.m.v. het eu schoolfruit programma.
Als een kind jarig is en mag trakteren, wilt u er dan rekening mee houden dat er kinderen zijn, die niet alles mogen hebben. Informeert u voor u laat trakteren even bij de groepsleerkracht, zodat er niemand wordt teleurgesteld.