Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Schoolreizen

Elk jaar gaat de onderbouw en middenbouw één dag op schoolreis. De bovenbouw (groep 7/8) gaat drie dagen op kamp. Voor begeleiding bij de eendaagse schoolreisjes doen wij een beroep op ouders. Alle ouders mogen, gedurende de periode van groep 1 t/m 6, per kind één keer mee op schoolreis.