Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Huiswerkbeleid

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen een geringe vorm van huiswerk mee. Voor de leerlingen van groep 7/ 8 gaat het om structureel huiswerk op het gebied van taal en rekenen en studievaardigheden. Dit met als reden om te wennen aan het voortgezet onderwijs.