Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Inloop in groep 1 en 2

Wij organiseren een aantal keren per jaar voor de ouders/verzorgers van groep 1 en 2, van 8.30 tot 9.00 uur, een inloopmoment. U kunt dan in de groep met uw kind een activiteit ondernemen. De data worden in de kalender op de SchoolAPP vermeld.