Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Website

De school heeft een website waarop u informatie kunt vinden over de school. Hierop staan bijvoorbeeld de informatiekalender, schoolgids en de nieuwsbrief.
Het adres van onze website is: www.dezwarm.nl

SchoolApp

In geval van calamiteiten is het belangrijk om ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk te bereiken en te informeren. Daarvoor maakt de school gebruik van een Schoolapp. Deze app is gekoppeld aan onze website. Hiermee kunnen we ouders pushberichten sturen, maar ook verslag doen van activiteiten met de kinderen. Ouders krijgen uitleg op welke manier zij de app kunnen downloaden en met welke gegevens zij zich kunnen aanmelden.