Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023

 
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Koningsdag + dag na Koningsdag 27 april 2023 + 28 april 2023 
Meivakantie 1 mei t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + dag na Hemelvaart  18 en 19 mei 2023
Pinkstervakantie  29, 30 en 31 mei 2023
Zomervakantie 24 juli  t/m 1september 2023

Studiedagen zie kalender in de schoolAPP en op de website.