Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Preventief jeugdwerker in de scholen

Bij de preventief jeugdwerker kunnen ouder(s)/verzorger(s), kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. De preventief jeugdwerker wil zichtbaar aanwezig en makkelijk bereikbaar zijn, zodat kinderen en hun ouders op snelle en efficiënte wijze geholpen worden. Ze werkt met de organisaties samen die verantwoordelijk zijn voor de jeugdgezondheidszorg. In de gemeente Coevorden zijn er vier grote partners: Icare, GGD Drenthe, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en Gemeente Coevorden( oa. de afdeling jeugd). Daarnaast zijn er nog andere partners die meewerken, zoals kinderopvang en scholen.
Voor onze school is Marjan de Boer contactpersoon. Daarnaast is Daan Heuver aan onze school verbonden als opbouwwerker. De IB-er van de school heeft regelmatig contact met beiden, om alle vragen en zorgen over kinderen te kunnen bespreken en samen met u als ouder(s) te kijken hoe het kind en u als ouder(s) op een goede en snelle manier geholpen zijn.
 
Uw vragen kunt u ook telefonisch of per e-mail stellen.
U kunt bellen met het Maatschappelijk Welzijn Coevorden, telefoonnummer 085-2735256 of contact opnemen per e-mail: info@mwcoevorden.nl