Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Rapportage

Alle leerlingen krijgen twee keer per schooljaar een portfoliomap mee. De portfoliomap bestaat uit een rapport en een portfolio. Het eerste rapport is in maart en het tweede rapport is aan het eind van het schooljaar. Er worden middagen en avonden georganiseerd waarbij u in een oudergesprek individueel met de leerkracht kunt praten over uw kind(eren). Bij het overgangsrapport van groep 3 t/m 8 vinden er in principe geen oudergesprekken plaats, tenzij de leerkracht of ouder dit nodig acht. U krijgt voor de oudergesprekken vooraf een uitnodiging.
 
Bij de start van het schooljaar organiseert elke groepsleerkracht een informatieavond. Er wordt uitleg gegeven over de leerstof, de werkwijze, klassen- en schoolregels en specifieke zaken behorende bij dat leerjaar. Het is van groot belang om deze avond te bezoeken om onduidelijkheden te voorkomen. Tevens worden er kijkavonden georganiseerd. U kunt samen met uw kind het werk bekijken.
 
U hoeft natuurlijk niet te wachten tot een georganiseerde avond om de school binnen te lopen. Het gewone contact zo tussendoor vinden we heel belangrijk. U bent voor of na schooltijd altijd welkom om over uw kind(eren) te komen praten. Wanneer het omvangrijkere zaken betreft is het verstandig om even een afspraak te maken. Hoe goed iedereen ook zijn best doet, er kan altijd wel eens iets gebeuren dat u minder prettig vindt, of waar u meer over wilt weten. Blijf dan niet met uw problemen of ongenoegen rondlopen, maar kom dan praten met de leerkracht of de schoolleiding. Openheid werkt vaak verhelderend. We staan open voor uw vragen, problemen e.d. Direct contact werkt het beste!