Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Ziek melden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen dan verwachten we voor schooltijd van u een telefoontje of een bericht in de SchoolAPP. Als dat niet gebeurt, wordt u door ons gebeld om de reden van verzuim van u te horen en om na te gaan of er op weg van huis naar school niets is gebeurd.
Indien uw kind naar de huisarts moet of naar de tandarts of anderszins, dit graag ook even melden bij de leerkracht. We verwachten dat ouder(s)/verzorger(s) deze bezoeken zoveel mogelijk plannen buiten de schooltijden.
 

Herstel na ziekte

Soms zijn kinderen niet meer ziek, maar ook nog niet helemaal beter. De school is prettiger voor uw kind als het zich lekker en gezond voelt. Probeer kinderen die nog niet helemaal beter zijn thuis te laten aansterken: op school gaat dit meestal niet.