Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Verkeer

Onze school heeft het Drents Verkeersveiligheid Label. Daarmee laten we jaarlijks zien dat we goed met verkeer bezig zijn en om dat te belonen worden er jaarlijks verkeersprojecten en –voorstellingen aangeboden. In iedere groep worden regelmatig praktische lessen gegeven. Zo wordt er regelmatig geoefend hoe je veilig kunt oversteken. Op onze school wordt gewerkt met verkeersbrigadiers.