Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Dans en drama

De juffen van de groepen 1 t/m 8 verzorgen dans- en drama- lessen op vaste momenten. We vinden het als team belangrijk dat de kinderen zich niet alleen cognitief, maar ook creatief ontwikkelen. De dans- en dramalessen stimuleren de creatieve kant van onze kinderen en vergroten daarnaast ook nog eens het zelfvertrouwen. Alle groepen verzorgen één keer per jaar een voorstelling voor de ouders en andere belangstellenden onder de noemer ‘Zie!Zo! Zwarm! Groep 7 en 8 verzorgt een afscheidsmusical in het speellokaal van de school. De data van de optredens staan vermeld in de kalender op de website en de SchoolAPP.