Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Kunst, cultuur en natuur

We nemen deel aan ‘Het Kunstmenu’ van de stichting Kunst en Cultuur Drenthe. Alle aspecten van kunst komen in een periode van vier jaar aan de orde. Kinderen maken zowel passief (door het bezoeken van voorstellingen, exposities en musea) als actief (zelf bezig zijn met muziek, drama, dans, beeld en literatuur) kennis met alle vormen van kunst. De leerkrachten worden indien nodig  begeleid door deskundigen op de verschillende gebieden van kunst.
Bij ons op school vindt er jaarlijks een project plaats in het kader van Natuur en Milieu Educatie. Dit project wordt begeleid vanuit het Instituut voor Natuureducatie Assen.