Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Gymnastiek 

Gymnastiek
De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in het interne speellokaal. De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen één keer per week gymnastiek van een vakleerkracht. De andere gymles wordt door de eigen leerkracht gegeven. Wanneer we naar de gymnastiek gaan, lopen we naar De Tiphof. We lopen in een rij naar de gymnastiek, onder leiding van de leerkracht. We steken de Coevorderstraatweg over en lopen dan aan de kant van het fietspad naar De Tiphof.

Gymkleding

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen gymles in het De Tiphof. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen hun eigen gymkleding mee. Dit moet zijn: gymschoenen, een gymbroek en een T-shirt. Voor groep 1 en 2 moet u zelf voor gymschoenen zorgen. De gymschoenen moeten een stevige stroeve zool hebben. Deze blijven op school.