Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Sport en spel

Voor alle leerlingen wordt er elk jaar een sportdag georganiseerd. Voor leerlingen vanaf groep 3 wordt er jaarlijks een zwemdag georganiseerd. Deze activiteiten worden gezamenlijk ondernomen met twee andere basisscholen. Daarnaast neemt de bovenbouw deel aan het schoolvoetbaltoernooi.
Bij winterweer gaan we een middag met de leerlingen schaatsen op de ijsbaan.