Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Leesbevordering

Leesplezier vinden wij als school van groot belang. We organiseren daarom verschillende activiteiten op het gebied van voorlezen en lezen. Voor groep 1 en 2 is er het programma Boekenpret. De leerlingen krijgen 1x per jaar een prentenboek en werkschrift mee naar huis. In de groep wordt dan ook gewerkt over dit prentenboek. Daarnaast kunnen leerlingen van groep 1 en 2 één keer per week prentenboeken lenen op school. Elk jaar komt er een schrijver op school of in de bibliotheek om te vertellen over zijn/haar werk. Ter voorbereiding op dit bezoek worden de boeken van de schrijver gelezen in de groep. De kinderen van groep 3,  4 en 5 doen mee aan het leesproject Het Ladenkastje. Het Leesvirusproject is bedoeld voor de kinderen van groep 6. In groep 7 en 8 doen we ieder jaar mee aan lezen voor de Top 10. In 2021 hebben we de bibliotheek op school gekregen.