Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Onderwijsmethoden 

Op basisschool De Zwarm werken we met lesmethoden die goed op elkaar zijn afgestemd. Hieronder vindt u een overzicht van de methoden die op onze school worden gebruikt:
 
Aanbod kleuters
Leerlijnen ParnasSys / thematisch / div. bronnen – Kleuterplein aanwezig

Aanvankelijk lezen (groep 3)
Veilig Leren lezen (nieuwste versie)

Technisch lezen (groep 4 t/m 8)
Atlantis 

Begrijpend lezen
Atlantis 

Taal en spelling
Taal op Maat

Rekenen
Pluspunt

Schrijven
Pennenstreken

Aardrijkskunde
Blink 

Geschiedenis
Blink 

Natuur
Blink 

Engels
Groove me

Verkeer
Op voeten en fietsen (groep 5/6)
Jeugdverkeerskrant (groep 7/8)

Muziek
1, 2, 3 Zing

Sociaal-emotionele vorming
De Vreedzame School

Creatieve vorming
Laat maar zien 
Tekenvaardig en diverse ideeënboeken

Bewegingsonderwijs
Basislessen Bewegingsonderwijs