Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Schooltijden

Maandag            8.30 – 14.00 uur
Dinsdag              8.30 – 14.00 uur
Woensdag          8.30 – 14.00 uur
Donderdag         8.30 – 14.00 uur
Vrijdag                 8.30 – 14.00 uur
 
Op De Zwarm gaan alle kinderen, van groep 1 t/m 8 alle dagen op dezelfde tijden naar school. De kinderen komen vanaf 8.20 uur binnen, om 8.30 uur starten te lessen. We werken door tot 14.00 uur en dan zijn de kinderen vrij. Dit geldt dus voor iedere dag. Doel van deze schooltijden is het borgen van de continuïteit. Kinderen eten tussen de middag met de eigen leerkracht in de klas, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.