Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Voor het eerst naar school

Binnen de grenzen van onze mogelijkheden is de school toegankelijk voor iedereen. Toelaatbaarheid voor kinderen met een handicap hangt af van onze mogelijkheden en die van het kind. Kinderen kunnen naar onze school als ze vier jaar geworden zijn. Na een mondelinge of telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek met de directie of locatiecoördinator. Tijdens dit gesprek komen de volgende punten aan de orde: De groepsleerkracht maakt met u een afspraak voor een huisbezoek. Vierjarigen kunnen, voordat ze naar school gaan, vier dagen komen kennismaken. Deze dagen worden dan ook afgesproken.