Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouder Werk Groep (OWG)
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

De Medezeggenschapsraad (MR)


Elke school heeft verplicht een  Medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders/verzorgers. Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de MR. 
 
De MR heeft twee soorten rechten:   De raad is actief betrokken bij de voorbereiding van het schoolbeleid.  
De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn op school in te zien.  
De directeur heeft in de MR een adviserende rol.  
Informatie en contactgegevens van onze MR zijn te vinden op onze website onder de menuknop ‘Ouders’.