Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouder Werk Groep (OWG)
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Onze school vormt samen met de openbare scholen de Woert in Oosterhesselen en de Anwende in Aalden de scholengroep Aalden. Esther Splinter is de directrice van deze scholengroep. Daarnaast is Sytske Boersma locatiecoördinator op de Anwende en Lisette Snel locatiecoördinator op de Woert en op de Zwarm.