Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Arcade


Arcade heeft de ambitie om samen met de ouders de brede talenten en mogelijkheden van de kinderen te ontwikkelen. De lat om goed onderwijs te leveren ligt bij de scholen van Arcade hoog. Over de resultaten wordt open en eerlijk gecommuniceerd. Beleidsplannen voor de scholen en het onderwijs worden binnen de scholen met elkaar, vastgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid en expertise van ouders.