Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. 
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed. 

Urenberekening schooljaar 2023-2024

Groep 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur, 5 uur per dag. Totaal = 25 lesuren per week

 
Lesuren = 52 x 25 = 1300
Bijtelling 30-9  + 5
   
Totaal beschikbare uren   1305
herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023  25
kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024  50
voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024  25
Goede vrijdag + 2e paasdag 29 maart en 1 april 2024  10
meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024  50
2e pinksterdag 20 mei 2024 5
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 150
rest   990
 
                           
Totaal aantal beschikbare uren               1305            
 
Totaal aantal vakantie uren                      315                                                                                                                                                                                                                                 _____                            
                                                                       990                
 
Kinderen moeten in 8 schooljaren 7520 lesuren maken; per jaar is dat 940 uur. Dit betekent dat er 50 uren over zijn voor marge uren.
 
Studiedagen schooljaar + inzet marge uren 2023-2024
 
Datum: Onderwerp: Marge-uren
11 oktober Studiedag scholengroep Aalden  5
Dinsdag 21 november (Zwarm) Zwarm: tussenevaluatie huidige combigroepen + ouderparticipatie 5
Dinsdag 5 december 2023 Sinterklaas (leerlingen om 12.00 uur vrij) 2
Vrijdag 22 december Kerstvakantie start om 12 uur 2
Maandag 26 februari 2024 Cito analyse 5
Donderdag 27 juni  + vrijdag 28 juni 2024 Cito analyse
Jaarvergadering
10
Vrijdag 19 juli 2024 Opruimdag team  (alle leerlingen de hele dag vrij) 5
 
Totaal 34 uur
Resterend 16 uur