Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Lesuren


Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. 
De school bepaalt zelf hoe ze inzichtelijk maakt dat er voldoende tijd aan onderwijs wordt besteed. 

Urenberekening schooljaar 2022-2023
Groep 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.
Middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur, 5 uur per dag. Totaal = 25 lesuren per week
 
Lesuren                                                        gr. 1 t/m 8                                                                                                          
Per week                                                      25                        
                                                                      52  x                                                                                                                                                                                                                                _____                    
                                     
Per schooljaar                                           1300                     
Bijtelling 30 sept. (donderdag)                 5                                                                                                                                                                                                                                      _____                   
Totaal beschikbare uren                          1305              
 
Herfstvakantie                   
17-10 / 21-10                                      25                        
 
Kerstvakantie                                                                 
26-12 / 06-01                                      50                                                    
 
Voorjaarsvakantie                                    
27-2 / 03-03                                        25                        
 
Goede vrijdag / Pasen                                        
07-04 / 10-04                                      10                                 
 
Koningsdag+ 1 extra dag
27-04  / 28-04                                     10                        
 
Meivakantie
01-05 / 05-05                                      25                                                                                                    
Hemelvaart + 1 extra dag
18 + 19 mei                                         10                                                                                        
Pinksteren + 2 vrije dagen                                                                   
29-05 / 10-05 en 31-05                      15                                 
                                                                                                       
Zomervakantie                   
24-07 / 01-09                                      150              
                                                                                              
 
Totaal aantal beschikbare uren               1305            
 
Totaal aantal vakantie uren                     320                                                                                                                                                                                                                                  _____                                                                                          
                                                                       985                
 
Kinderen moeten in 8 schooljaren 7520 lesuren maken; per jaar is dat 940 uur. Dit betekent dat er 45 uren over zijn voor marge uren.
 
 
Studiedagen schooljaar + inzet marge uren 2022-2023
 
Datum: Onderwerp Marge-uren
Maandag 5 december 2022 Sinterklaas (leerlingen om 12.00 uur vrij) 2
Dinsdag 6 december Studiedag werken met combinatiegroepen 5
Donderdag 9 februari 2023 Cito analyse 5
Dinsdag 27 juni 2023 Studieochtend + teamuitje 5
Vrijdag 21 juli 2023   Opruimdag (alle leerlingen de hele dag vrij) 5